Η Unique Minds αποτελεί τον πρώτο φοιτητικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό, ο οποίος γεφυρώνει το χάσμα σχολείου και πανεπιστημίου.

Ουσιαστικά, φέρνει μαθητές σε επαφή με φοιτητές, βοηθάει τους μαθητές στην επιλογή των μελλοντικών σπουδών τους παρέχοντάς τους ενημέρωση για τα αντικείμενα σπουδών, διοργανώνει διαδραστικά workshops που προσομοιώνουν τα εργαστήρια των σχολών και εξοικειώνει μαθητές με βραβευμένα projects των πανεπιστημίων.

Περισσότερα στο uniqueminds.gr

Στείλτε μας την καλή σας στο info@enlefko.fm