Σε εφαρμογή το σχέδιο για δωρεάν wifi σε όλη την Ευρώπη

Σχέδιο για τη δημιουργία σημείων παροχής δωρεάν πρόσβασης σε ασύρματο διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους στην ΕΕ, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πρωτοβουλία WiFi4EU προβλέπει κονδύλια για τη χρηματοδότηση δωρεάν ασύρματων συνδέσεων σε δημόσιους χώρους, όπως υπαίθριοι χώροι προσβάσιμοι στο ευρύ κοινό, βιβλιοθήκες, δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία κλπ. Η χρηματοδότηση θα γίνει με «γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο» σε περισσότερες από 6.000 κοινότητες σε όλα τα κράτη μέλη, με βάση τη σειρά παραλαβής των σχετικών αιτημάτων.

Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm