Όροι Διαγωνισμού «It Works»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «It Works»

Όροι Συμμετοχής

Διάρκεια Διαγωνισμού: έναρξη 13/05/2019 και λήξη 31/07/2019.

Διοργανωτής του διαγωνισμού «It Works» είναι η εταιρεία με την επωνυμία «FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FRONTSTAGE ENTERTAINMENT A.E.» (εφεξής η «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 89. Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού EN LEFKO 87,7 και φέρει την ονομασία «It Works» (στο εξής «O Διαγωνισμός»). O EN LEFKO 87, 7, προσφέρει, μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό, καφέ και πρωινό σε έναν τυχερό ακροατή και έναν συνάδελφό του κάθε μέρα, στον χώρο εργασίας τους.

Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελούν το σύνολο των όρων διεξαγωγής αυτού και βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο του ρ/σ EN LEFKO 87, 7: http://enlefko.fm/

Εάν, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, απαιτηθεί τούτο οι παρόντες Όροι μπορεί να τροποποιηθούν, ο διαγωνισμός να ανασταλεί, να μετατεθεί χρονικά, να αναβληθεί προσωρινά ή να ακυρωθεί, κατόπιν νεότερης ανακοίνωσης/καταχώρησης των τροποποιημένων όρων στην ανωτέρω ιστοσελίδα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολίτες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην εταιρεία-διοργανωτή, μέχρι και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.

Διαδικασία Διαγωνισμού:

4.1. Κάθε συμμετέχων μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Ραδιοφωνικού Σταθμού En Lefko 87,7 (http://enlefko.fm/) και να συμπληρώσει με τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο συναδέλφου, περίσταση για πρωινό-έκπληξη, όνομα εταιρείας, 3 αγαπημένα τραγούδια, διεύθυνση e-mail, κινητό τηλέφωνο, ηλικία) την ειδική φόρμα που είναι αναρτημένη εκεί. Μόνο οι πλήρως συμπληρωμένες φόρμες θα θεωρούνται έγκυρες για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

4.2. Τρόπος ανάδειξης νικητή:

Όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα συγκεντρώνονται στο enlefko.fm και θα ακολουθεί κλήρωση, η οποία θα διενεργείται κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα για την επόμενη μέρα το πρωί με τον ακόλουθο τρόπο: με ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο διασφαλίζει την απόλυτη τυχαιότητα και ακεραιότητα της διεξαγωγής της, ήτοι με γεννήτρια τυχαίων αριθμών από πιστοποιημένο ανεξάρτητο εργαστήριο που εδρεύει στην Ε.Ε., και συγκεκριμένα από το εργαστήριο iTech Labs SA με ISO/IEC 17025. Με την κλήρωση, θα αναδειχτεί ένας νικητής και ένας επιλαχών.

4.3. Η ανακοίνωση του τελικού νικητή θα πραγματοποιείται το αμέσως επόμενο πρωί μετά την κλήρωση από τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο, κατά τη διάρκεια της εκπομπής τους (07:00-10:00). Επιπλέον, μια δεύτερη ανακοίνωση θα ακολουθεί από τον Σπύρο Παγιατάκη με αφιέρωση τραγουδιού στον αέρα, επίσης κατά τη διάρκεια της εκπομπής του (12:00-14:00).

4.4. Το έπαθλο του νικητή:

Η Διοργανώτρια θα καταβάλει το αντίτιμο ώστε να παραδοθεί με delivery καφές και πρωινό στον χώρο εργασίας του τυχερού νικητή και του συνάδελφου του. Η συνολική αξία δώρου είναι έως και 20 Ευρώ. Το δώρο δεν ανταλλάσσεται με μετρητά χρήματα ή με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες, ούτε αντικαθίσταται.

  1. Διάρκεια Διαγωνισμού

Έναρξη : 13/05/2019

Λήξη : 31/07/2019

  1. Ο νικητής, αφού ενημερωθεί στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει στην σχετική φόρμα συμμετοχής για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, παραλαμβάνει το έπαθλό του, κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία, την επόμενη μέρα από την ειδοποίησή του. Η μη ανεύρεση του νικητή κατά την ημερομηνία που θα έχει κληθεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου στην δηλωμένη από αυτόν στην φόρμα συμμετοχής ηλεκτρονική του διεύθυνση και στο δηλωμένο κινητό τηλέφωνο, απαλλάσσει αυτοδικαίως την Διοργανώτρια εταιρεία από την υποχρέωσή της έναντί του να τους αποδώσει το δώρο και καλείται στη θέση προς απονομή του επάθλου ο επιλαχών, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία. Η παραλαβή του δώρου συνεπάγεται απαλλαγή της Διοργανώτριας από κάθε ευθύνη και από κάθε υποχρέωση προς το νικητή.
  2. Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για το είδος, την ποσότητα και την ποιότητα του επάθλου (προϊόντα καφέ και πρωϊνού) δεδομένου ότι είναι απλώς ο χορηγός του επάθλου. Ο καφές και το πρωινό ετοιμάζονται από κατάστημα εστίασης μη σχετιζόμενο με την Διοργανώτρια.
  3. Τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα διατηρούνται και θα χρησιμοποιούνται από τη Διοργανώτρια στην έκταση που είναι απαραίτητη για την διεξαγωγή και τη διαχείριση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της Διοργανώτριας. Μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου εδώ: https://enlefko.fm/privacy-policy/. Οι συμμετέχοντες δίνουν τη συγκατάθεσή τους στη διαβίβαση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τη Διοργανώτρια για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Επίσης, οι νικητές του Διαγωνισμού ρητά συναινούν στην ανακοίνωση και διαφημιστική χρήση των στοιχείων τους από την Διοργανώτρια, άνευ ανταλλάγματος.

9 Αυτός ο Διαγωνισμός διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και τα Δικαστήρια των Αθηνών είναι αποκλειστικώς αρμόδια προς επίλυση όλων των διαφορών που τυχόν ανακύψουν από την ερμηνεία και/ή την εφαρμογή των παρόντων Όρων.

  1. Η Συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή από όλους τους Συμμετέχοντες των παρόντων Όρων και κάθε τροποποίησης αυτών, όπως αυτοί δημοσιεύονται.

Ακολουθεί η φόρμα δήλωσης συμμετοχής στον Διαγωνισμό (κάντε «κλικ»).

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «It Works» ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ EN LEFKO 87, 7

Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση e-mail:
Κινητό τηλέφωνο:
Ηλικία:
Ονοματεπώνυμο συναδέλφου:
Περίσταση:
Εταιρεία:
3 αγαπημένα τραγούδια:

Ÿ  Διάβασα και συμφωνώ με τους Όρους του Διαγωνισμού (http://enlefko.fm) και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου (https://enlefko.fm/privacy-policy).