Όροι Διαγωνισμού «EN LEFKO ΓΙΝΕ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «EN LEFKO ΓΙΝΕ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥ»
Όροι Συμμετοχής
[Διάρκεια Διαγωνισμού: Έναρξη, 2/7/2019 και Λήξη, 25/7/2019]

Διοργανωτής του διαγωνισμού «EN LEFKO ΓΙΝΕ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥ» είναι η εταιρεία με την επωνυμία «FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «FRONTSTAGE ENTERTAINMENT A.E.» (εφεξής ο «διοργανωτής»), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 89. Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού EN LEFKO 87,7 και φέρει την ονομασία «EN LEFKO ΓΙΝΕ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥ» (στο εξής «O Διαγωνισμός»). O EN LEFKO 87, 7 μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό, δίνει την ευκαιρία σε 2 τυχερούς να περάσουν ένα διαφορετικό τριήμερο στην Αθήνα.
Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελούν το σύνολο των όρων διεξαγωγής αυτού και βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο του ρ/σ EN LEFKO 87, 7 http://enlefko.fm/
Οι Όροι τροποποιούνται ελεύθερα από την διοργανώτρια, ο διαγωνισμός αναστέλλεται, μετατίθεται χρονικά, αναβάλλεται προσωρινά ή οριστικά, άλλως ακυρώνεται από τον Διοργανωτή με νεότερες ανακοινώσεις/καταχωρήσεις τους στην ανωτέρω ιστοσελίδα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολίτες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην εταιρεία-διοργανωτή μέχρι και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.
Διαδικασία Διαγωνισμού:
4.1. Κάθε συμμετέχων μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Ραδιοφωνικού Σταθμού en lefko 87,7 http://enlefko.fm/ και να συμπληρώσει με τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση e-mail, κινητό τηλέφωνο, ηλικία) την ειδική φόρμα που είναι αναρτημένη εκεί. Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να έχουν κατατεθεί έως την 25/7/2019 και ώρα 10:00 (προθεσμία για έγκυρη χρονικά συμμετοχή). Μετά από την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία συμμετοχή δεν θα λαμβάνεται υπόψιν. Μόνο οι πλήρως συμπληρωμένες φόρμες θα θεωρούνται έγκυρες για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.
4.2. Τρόπος ανάδειξης νικητή :
Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα συγκεντρώνονται στο enlefko.fm και θα ακολουθεί κλήρωση η οποία θα διενεργηθεί την 25/7/2019 με τον ακόλουθο τρόπο: με ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο διασφαλίζει την απόλυτη τυχαιότητα και ακεραιότητα της διεξαγωγής της, ήτοι με γεννήτρια τυχαίων αριθμών από πιστοποιημένο ανεξάρτητο εργαστήριο που εδρεύει στην Ε.Ε. και συγκεκριμένα από το εργαστήριο iTech Labs SA με ISO/IEC 17025. Με την κλήρωση θα αναδειχτεί ένας νικητής και ένας επιλαχών.
4.3. Η ανακοίνωση του τελικού νικητή και του επιλαχόντα θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της κλήρωσης από τον Σπύρο Παγιατάκη, κατά τη διάρκεια της εκπομπής του.
4.4. Το έπαθλο του νικητή (παροχές για 2 άτομα):
2 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της Αθήνας, 2 δωρεάν γεύματα σε εστιατόρια της πόλης, θεατρική παράσταση, έξοδος σε μαγαζί του κέντρου, παροχή 2 ποδηλάτων για το τριήμερο, δωροεπιταγές, επίσκεψη σε μουσείο, δωρεάν μαθήματα χορού, γυμναστική, δωροεπιταγές.
5. Διάρκεια Διαγωνισμού
Έναρξη : 2/7/2019
Λήξη : 25/7/2019
6. Ο νικητής αφού ενημερωθεί στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει στην σχετική φόρμα συμμετοχής, για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού παραλαμβάνει το έπαθλό του κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία το αργότερο την επόμενη μέρα από την ειδοποίησή του. Η μη προσέλευση του νικητή κατά την ημερομηνία που θα έχει κληθεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου στην δηλωμένη από αυτόν στην φόρμα συμμετοχής ηλεκτρονική του διεύθυνση και στο δηλωμένο κινητό τηλέφωνο, απαλλάσσει αυτοδικαίως την εταιρεία από την υποχρέωσή της έναντί του να τους αποδώσει το δώρο και καλείται στη θέση προς απονομή του επάθλου ο επιλαχών, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία. Ο νικητής (ή επιλαχών) προσέρχεται στα γραφεία του διοργανωτή και υπογράφει πριν από την ολοκλήρωση της παραλαβής του δώρου του σχετική δήλωση παραλαβής αυτού και απαλλαγής του διοργανωτή από κάθε ευθύνη.
7. Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ανακοινώνει τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε κάθε φάση του διαγωνισμού καθώς και των νικητών, να τα χρησιμοποιεί για διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α50) περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτοδικαίως την έγκριση των συμμετεχόντων στην χρησιμοποίηση των στοιχείων τους, εφόσον αναδειχθούν νικητές, χωρίς να καταβάλλεται σε αυτούς αντάλλαγμα για την αιτία αυτή.
8. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται και διεξάγεται με διαφάνεια, οι δε παρόντες όροι σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή του είναι δεσμευτικοί.
9. Ακολουθεί η φόρμα δήλωσης συμμετοχής στον Διαγωνισμό (κάντε κλικ).
ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «EN LEFKO ΓΙΝΕ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥ» ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ EN LEFKO 87, 7
Όνομα:
Επώνυμο:
Διεύθυνση e-mail:
Κινητό τηλέφωνο:
Ηλικία:
10. Η Συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως ανεπιφύλακτη αποδοχή από όλους τους Συμμετέχοντες των παρόντων όρων και κάθε τροποποίησης αυτών, όπως αυτοί δημοσιεύονται.