Όροι διαγωνισμού «En Lefko Blue Star Ferries»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «EN LEFKO Blue Star Ferries»
Όροι Συμμετοχής
[Διάρκεια Διαγωνισμού: Έναρξη, 02/07/2018 και Λήξη, 22/07/2018]

Διοργανωτής του διαγωνισμού «EN LEFKO Blue Star Ferries» είναι η εταιρεία με την επωνυμία «FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «FRONTSTAGE ENTERTAINMENT A.E.» (εφεξής ο «διοργανωτής»), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 89. Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού EN LEFKO 87.7 και φέρει την ονομασία « EN LEFKO Blue Star Ferries» (στο εξής «O Διαγωνισμός»). O EN LEFKO 87.7 μέσα από αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό, δίνει την ευκαιρία σε 8 τυχερούς να ταξιδέψουν σε τέσσερις (4) συγκεκριμένους προορισμούς του Αιγαίου, στο Κουφονήσι, τη Σαντορίνη, την Τήνο και την Πάρο, με δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής έως 31/12/2018, εκτός της περιόδου 20 Ιουλίου – 27 Αυγούστου 2017, αναλόγως διαθεσιμότητας.

  1. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελούν το σύνολο των όρων διεξαγωγής αυτού και βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο του ρ/σ EN LEFKO 87.7 http://enlefko.fm/. 
  2. Οι Όροι τροποποιούνται ελεύθερα από την διοργανώτρια, ο διαγωνισμός αναστέλλεται, μετατίθεται χρονικά, αναβάλλεται προσωρινά ή οριστικά, άλλως ακυρώνεται από τον Διοργανωτή με νεότερες ανακοινώσεις/καταχωρήσεις τους στην ανωτέρω ιστοσελίδα.
  3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολίτες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην εταιρεία-διοργανωτή μέχρι και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.
  4. Δεν υπάρχει υποχρέωση αγοράς προϊόντος ή υπηρεσίας και η συμμετοχή είναι δωρεάν.
  5. Διαδικασία Διαγωνισμού:

5.1. Κάθε συμμετέχων  μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Ραδιοφωνικού Σταθμού EN LEFKO 87.7 www.enlefko.fm και να συμπληρώσει με τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση e-mail) την ειδική φόρμα που είναι αναρτημένη εκεί. Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να έχουν κατατεθεί  έως την 22/07/2018 και ώρα 18:00 (προθεσμία για έγκυρη χρονικά συμμετοχή). Μετά από την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία συμμετοχή δεν θα λαμβάνεται υπόψιν. Μόνο οι πλήρως συμπληρωμένες φόρμες θα θεωρούνται έγκυρες για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που ζητούνται από τους συμμετέχοντες είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση του σκοπού του διαγωνισμού, και ειδικότερα για την ευκρινή και χωρίς αμφισβήτηση, αναγνώριση των τυχαία επιλεγόμενων νικητών, καθώς και για την ταυτοποίηση των νικητών και επιλαχόντων κατά την διαδικασία ειδοποίησης και παραλαβής των δώρων τους.

5.2. Τρόπος ανάδειξης νικητή :
Μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα συγκεντρώνονται στο http://enlefko.fm/ και θα ακολουθεί κλήρωση η οποία θα διενεργηθεί την 23/07/2018 κατά τη διάρκεια της εκπομπής των Laternative (07.00-10.00) με τον ακόλουθο τρόπο: με ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο διασφαλίζει την απόλυτη τυχαιότητα και ακεραιότητα της διεξαγωγής της, ήτοι με γεννήτρια τυχαίων αριθμών μέσω της ιστοσελίδας https://www.random.org/ (RANDOM.ORG, Randomness and Integrity Services Ltd. Premier Business Centres, 8 Dawson Street, Dublin 2, D02 N767, Ireland) θα παραχθούν 4 αριθμοί οι οποίοι θα αντιστοιχούν στους αύξοντες αριθμούς συμμετοχής των τριών νικητών (οι οποίοι θα επιλέξουν τον συνταξιδιώτη της επιλογής τους), καθώς και των τεσσάρων (4) επιλαχόντων.

5.3. Η ανακοίνωση των νικητών και των επιλαχόντων θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της κλήρωσης από την παραγωγό της ανωτέρω εκπομπής.

5.4. Το έπαθλο των νικητών:
Οι νικητές κερδίζουν τρία διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια εσωτερικού, μετ’ επιστροφής, σε τέσσερις (4) συγκεκριμένους προορισμούς του Αιγαίου, στο Κουφονήσι, τη Σαντορίνη, την Τήνο και την Πάρο, έως 31/12/2018, εκτός της περιόδου 20 Ιουλίου – 27 Αυγούστου 2017, αναλόγως διαθεσιμότητας. Για τις κρατήσεις θέσεων και την έκδοση εισιτηρίων, ένας εκπρόσωπος του En Lefko 87.7 θα επικοινωνήσει με τους νικητές και θα τους παράσχει το απαραίτητο έγγραφο πιστοποίησης του διαγωνισμού. Κατόπιν, οι νικητές για τις κρατήσεις θέσεων και την έκδοση εισιτηρίων παρακαλούνται να επικοινωνήσουν εγκαίρως, τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρησή τους με το Call Center της BLUE STAR FERRIES στο τηλέφωνο 2108919800.Τα εισιτήρια είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και δε μπορούν να πωληθούν από τους δικαιούχους/νικητές του διαγωνισμού. Η προσφορά ισχύει για τους 4 συγκεκριμένους προορισμούς, για το συγκεκριμένο παραπάνω χρονικό διάστημα και δε δύναται να δοθεί παράταση χρόνου πραγματοποίησης του ταξιδιού. H Blue Star Ferries θα κάνει κάθε προσπάθεια για να τηρήσει τα δρομολόγια που έχει ανακοινώσει . Διατηρεί όμως το δικαίωμα για την τροποποίησή τους εφόσον παραστεί ανάγκη. Επίσης, η Blue Star Ferries διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα πλοία της, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Για την παραλαβή των εισιτηρίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση μιας ειδικής επιστολής την οποία θα παραδώσει στους νικητές ο εκπρόσωπος του En Lefko 87.7.

  1. Διάρκεια Διαγωνισμού

Έναρξη : 02/07/2018
Λήξη : 23/07/2018

  1. Οι νικητές, αφού ειδοποιηθούν στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στην σχετική φόρμα συμμετοχής, για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού παραλαμβάνουν το έπαθλό τους κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία-χορηγό εντός της προθεσμίας που τους έχει θέσει η διοργανώτρια σύμφωνα με την ανωτέρω ειδοποίησή τους. Η μη προσέλευση του νικητή κατά την ημερομηνία που θα έχει κληθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην δηλωμένη από αυτούς στην φόρμα συμμετοχής ηλεκτρονική τους διεύθυνση απαλλάσσει αυτοδικαίως την εταιρεία από την υποχρέωσή της έναντί τους να τους αποδώσει το δώρο και καλείται στη θέση προς απονομή του επάθλου ο επιλαχών, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία. Κάθε νικητής (ή επιλαχών) προσέρχεται στα γραφεία του διοργανωτή και υπογράφει πριν από την ολοκλήρωση της παραλαβής του δώρου του σχετική δήλωση παραλαβής αυτού και απαλλαγής του διοργανωτή από κάθε ευθύνη.
  2. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας. Στα πλαίσια της παρούσας ενέργειας/διαγωνισμού και για τις ανάγκες διεξαγωγής του, η Frontstage Ψυχαγωγική Α.Ε., δικαιούται να ζητήσει από τους νικητές και /ή επιλαχόντες του παρόντος διαγωνισμού, να δώσουν την έγγραφη /ρητή συγκατάθεσή τους σύμφωνα με την οποία η διοργανώτρια νομιμοποιείται να επεξεργαστεί τα στοιχεία των νικητών/επιλαχόντων (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου, τηλέφωνο κ.λπ.) αποκλειστικά και μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

– να ανακοινώσει τα ονόματα του νικητή/των νικητών και τυχόν συνοδού του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET -συμπεριλαμβανομένων των social media), να μεταδώσει οπτικοακουστικό υλικό και να δημοσιεύσει φωτογραφίες από την διαδικασία του διαγωνισμού και την παράδοση του δώρου και εν γένει για διαφημιστικούς σκοπούς και να προβεί σε διαφημιστική προβολή κάθε σχετικού γεγονότος χωρίς άλλη απαίτηση,

– για χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων (ονοματεπώνυμο ,ηλεκτρονική διεύθυνση), καθώς και των οποιωνδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφίες, κ.τ.λ) που θα δημιουργηθούν κατά την παραλαβή του δώρου, προς το σκοπό της διατήρησης αρχείου διαγωνισμών τόσο για ιδία χρήση όσο και για χρήση από τυχόν δημόσιες Αρχές, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών, δημοσιοποίησης του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, καθώς και για λόγους εμπορικής προβολής, επιχειρησιακής έρευνα, διαφήμισης και γενικά προωθητικών ενεργειών της διοργανώτριας.

–  να διατηρήσει τα ανωτέρω δεδομένα για τους ανωτέρω σκοπούς έως τη λήξη του διαγωνισμού

Οι συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, αντίρρησης και πρόσβασης σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του ν. 2472/97, όπως ισχύει και επιπλέον έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους από το τηρούμενο αρχείο και διακοπή οποιασδήποτε επικοινωνίας μαζί τους, αποστέλλοντας γραπτή αίτησή τους προς την εταιρεία «την Frontstage Ψυχαγωγική Α.Ε.» (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 89, Χαλάνδρι, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: info@frontstage.gr).

  1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται και διεξάγεται με διαφάνεια, οι δε παρόντες όροι σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή του είναι δεσμευτικοί για κάθε συμμετέχοντα.
  2. Ακολουθεί η φόρμα δήλωσης συμμετοχής στον Διαγωνισμό (κάντε κλικ)  http://enlefko.fm/enlefko877-bluestarferries-taxideyoyn/