Μέτρα για τη μείωση των ρύπων και την καλύτερη ποιότητα του νερού που τρέχει από τις βρύσες μας έλαβε το Ευρωκοινοβούλιο, την Τρίτη 23 Οκτωβρίου.

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν το νέο σχέδιο νόμου που θα πρέπει να ακολουθηθεί έτσι ώστε να έχουν όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πίνουν όχι μόνο οικονομικό σε σύγκριση με το εμφιαλωμένο αλλά και ποιοτικό νερό.

Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm