Τα σχολικά κτίρια στην Ελλάδα συχνά παρουσιάζουν δομικά προβλήματα, έλλειψη συντήρησης ή ανεπάρκειες. Επίσης, έχει σημειωθεί ότι ο αριθμός των υπαρχόντων μονάδων δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες διδασκαλίας και το σύνολο των μαθητών. Οι νέες 24 καινοτόμες σχολικές μονάδες σε 10 δήμους της Αττικής δίνουν λύση στο πρόβλημα της περιορισμένης χωρητικότητας ή συστέγασης προσφέροντας υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Πρόκειται για άριστες δημόσιες σχολικές δομές, ενεργειακά αυτόνομες, που προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη δημόσια εκπαίδευση. Ιδιαίτερα υψηλής προστιθέμενης αξίας είναι το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στο Ίλιον, το καλλιτεχνικό σχολείο στο Κερατσίνι, στο χώρο του ανακατασκευασμένου διατηρητέου κτίσματος των λουτρών Παλαντζιάν και το σχολείο στο Θησείο, στο χώρο αναστηλωμένων διατηρητέων κτιρίων.

Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm