Μέτρα που θα μειώσουν τον χρόνο αναμονής επιβάλλοντας συγκεκριμένα και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα και θα βελτιώσουν τη διαφάνεια στις διαδικασίες αναδοχής και υιοθεσιών προωθεί το αρμόδιο υπουργείο.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η δραστική μείωση του χρονικού διαστήματος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας, βάσει δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος. Εντός τριών μηνών από την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η βεβαίωση καταλληλότητας των υποψήφιων γονέων.

Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm