Όροι του διαγωνισμού “Ταξίδι στη Νέα Υόρκη”

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «EN LEFKO NEA ΥΟΡΚΗ »
Όροι Συμμετοχής
[Διάρκεια Διαγωνισμού: Έναρξη, 04/10/2017 και Λήξη, 31/10/2017]

Διοργανωτής του διαγωνισμού «EN LEFKO ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ» είναι η εταιρεία με την επωνυμία «FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «FRONTSTAGE ENTERTAINMENT A.E.» (εφεξής ο «διοργανωτής»), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 89. Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού EN LEFKO 87,7 και φέρει την ονομασία «EN LEFKO NEA ΥΟΡΚΗ» (στο εξής «O Διαγωνισμός»). O EN LEFKO 87, 7 μέσα από αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό, δίνει την ευκαιρία σε 2 τυχερούς να ταξιδέψουν στην Ν. Υόρκη με δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια.

  1. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελούν το σύνολο των όρων διεξαγωγής αυτού και βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο του ρ/σ ΕΝ ΛΕΦΚΟ 87,7 http://enlefko.fm/
  2. Οι Όροι τροποποιούνται ελεύθερα από την διοργανώτρια, ο διαγωνισμός αναστέλλεται, μετατίθεται χρονικά, αναβάλλεται προσωρινά ή οριστικά, άλλως ακυρώνεται από τον Διοργανωτή με νεότερες ανακοινώσεις/καταχωρήσεις τους στην ανωτέρω ιστοσελίδα.
  3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολίτες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην εταιρεία-διοργανωτή μέχρι και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.
  4. Διαδικασία Διαγωνισμού:

4.1. Κάθε συμμετέχων  μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Ραδιοφωνικού Σταθμού en lefko 87,7 http://enlefko.fm/ και να συμπληρώσει με τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση e-mail) την ειδική φόρμα που είναι αναρτημένη εκεί. Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να έχουν κατατεθεί  έως την 31/10/2017 και ώρα 16:00 (προθεσμία για έγκυρη χρονικά συμμετοχή). Μετά από την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία συμμετοχή δεν θα λαμβάνεται υπόψιν. Μόνο οι πλήρως συμπληρωμένες φόρμες θα θεωρούνται έγκυρες για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

4.2. Τρόπος ανάδειξης νικητή :
Μετά την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα συγκεντρώνονται στο enlefko.fm και θα ακολουθεί κλήρωση η οποία θα διενεργηθεί την 03/11/2017 κατά τη διάρκεια της εκπομπής των Laternative με τον ακόλουθο τρόπο: με ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο διασφαλίζει την απόλυτη τυχαιότητα και ακεραιότητα της διεξαγωγής της, ήτοι με γεννήτρια τυχαίων αριθμών από πιστοποιημένο ανεξάρτητο εργαστήριο που εδρεύει στην Ε.Ε. και συγκεκριμένα από το εργαστήριο iTech Labs SA με ISO/IEC 17025. Με την κλήρωση θα αναδειχτεί ένας νικητής και ένας επιλαχών.
4.3. Η ανακοίνωση του τελικού νικητή και του επιλαχόντα θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της κλήρωσης από τους παραγωγούς της ανωτέρω εκπομπής.
4.4. Το έπαθλο του νικητή:
Δύο αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης από Αθήνα για Νέα Υόρκη με επιστροφή με την αεροπορική εταιρεία Emirates για ημερομηνίες που θα καθοριστούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της διοργανώτριας εταιρείας και βάσει της διαθεσιμότητας θέσεων της αεροπορικής εταιρείας.

5. Διάρκεια Διαγωνισμού
Έναρξη : 04/10/2017
Λήξη : 31/10/2017

6. Ο νικητής αφού ενημερωθεί στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει στην σχετική φόρμα συμμετοχής, για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού παραλαμβάνει το έπαθλό του κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία το αργότερο εντός δύο μήνες από την ειδοποίησή του. Η μη προσέλευση του νικητή κατά την ημερομηνία που θα έχει κληθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην δηλωμένη από αυτόν στην φόρμα συμμετοχής ηλεκτρονική του διεύθυνση απαλλάσσει αυτοδικαίως την εταιρεία από την υποχρέωσή της έναντί του να τους αποδώσει το δώρο και καλείται στη θέση προς απονομή του επάθλου ο επιλαχών, κατά την ίδια ως άνω διαδικασία. Ο νικητής (ή επιλαχών) προσέρχεται στα γραφεία του διοργανωτή και υπογράφει πριν από την ολοκλήρωση της παραλαβής του δώρου του σχετική δήλωση παραλαβής αυτού και απαλλαγής του διοργανωτή από κάθε ευθύνη.

7. Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ανακοινώνει τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε κάθε φάση του διαγωνισμού καθώς και των νικητών, να τα χρησιμοποιεί για διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α50) περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτοδικαίως την έγκριση των συμμετεχόντων στην χρησιμοποίηση των στοιχείων τους, εφόσον αναδειχθούν νικητές, χωρίς να καταβάλλεται σε αυτούς αντάλλαγμα για την αιτία αυτή.

8. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται και διεξάγεται με διαφάνεια, οι δε παρόντες όροι σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή του είναι δεσμευτικοί.

9. Ακολουθεί η φόρμα δήλωσης συμμετοχής στον Διαγωνισμό (κάντε κλικ). http://enlefko.fm/taksidi-sti-nea-yorki/ 

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΝ ΛΕΥΚΩ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΝ ΛΕΥΚΩ 87,7

  1. Όνομα:
  2. Επώνυμο:
  3. Διεύθυνση e-mail:

10. Η Συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως ανεπιφύλακτη αποδοχή από όλους τους Συμμετέχοντες των παρόντων όρων και κάθε τροποποίησης αυτών, όπως αυτοί δημοσιεύονται.
11. Το έπαθλο του διαγωνισμού, όπως περιγράφεται από τον πάροχο Emirates, περιλαμβάνει τα κάτωθι:

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ  ΜΕΤ’ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
– Θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών προς τη Νέα Υόρκη, Newark Αεροδρόμιο, δωρεάν στην Οικονομική Θέση της Emirates, από τις 15 Νοεμβρίου του 2017 έως τις 31 Μαρτίου του 2018. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες από τις 15 Δεκεμβρίου 2017 έως και τις 2 Ιανουαρίου 2018.
– Θα απολαύσουν γκουρμέ γεύματα, εμπνευσμένα από την περιοχή στην οποία ταξιδεύουν, τόσο στην πτήση από και προς τον προορισμό τους.
– Θα έχουν πρόσβαση σε περισσότερα από 2.500 κανάλια, καθόλη τη διάρκεια κάθε πτήσης.
– Θα μπορούν να ενημερώσουν δωρεάν τους Λογαριασμούς τους στα Social Media κατά τη διάρκεια κάθε πτήσης, έχοντας έως και 20MB στη διάθεσή τους (μέσα στις 2 πρώτες ώρες από τη σύνδεσή τους).
– Θα έχουν τη δυνατότητα δωρεάν χειραποσκευής (μέχρι και 7κιλά), καθώς και δύο παραδοτέων αποσκευών (23 κιλά η κάθε μια) ανά άτομο (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αποσκευές στο https: // www.emirates.com/gr).
– Μόλις εκδοθεί το εισιτήριο, οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία υπόκειται σε τέλος που καταβάλλεται από τον νικητή του διαγωνισμού.
– Αυτό το εισιτήριο ισχύει μόνο για πτήσεις με την Emirates Airline και δεν μπορεί να επεκταθεί, να ανταλλαχθεί, να γίνει αλλαγή στη διαδρομή/ τον προορισμό του, να μεταβιβαστεί και να εξαργυρωθεί
– Σε αυτό το εισιτήριο, δεν μπορεί να εξαργυρωθεί κανένα Skyward Mile.